Rekonstrukce HDV

2018/3-5, Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1139/6 a 1140/8

2018/3-5, Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1139/6 a 1140/8

Domy se 36 byty a společnými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně HDV. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ PEJ vodiči CYA. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici, včetně napojení příslušného bytu. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s integrovaným pohybovým senzorem a nouzovým osvětlením. Nový rozvaděč režie domu. Zachování stávajících rozvodů: UPC, telefonní linky, rozvody domovních telefonů. Překládky a úpravy UPC rozvodů a rezervní trubkovody. Provedení hlavního ochranného pospojení. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2018/1-4, Praha 4 - Kamýk, Krhanická 717/29

2018/1-4, Praha 4 - Kamýk, Krhanická 717/29

Dům se 70 byty a společ. prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů v provedení EI-S30 do předepsané vyzdívky, včetně nového vedení (HDV). Rozvaděče osazeny v nové trase – prostupy betonovými konstrukcemi byly provedeny jádrové vrty. Nové 3fázové přívody pro byty ukončené v stávající bytové rozvodnici. Osazení osvětlení společných prostor novými LED svítidly spínanými pohybovými senzory. Zachování stávajících rozvodů: STA, telefonní linky, rozvody domovních telefonů. Překládky a úpravy UPC rozvodů a rezervní trubkovody. Provedení hlavního ochranného pospojení. Dodání výchozí elektro revize.

2017/11-12, Praha 10 - Hostivař, Pražská 1176/43

2017/11-12, Praha 10 - Hostivař, Pražská 1176/43

Rekonstrukce HDV v bytovém domě s 18 byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů PEJ. Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně instalace a přepojení nových přívodů do bytů. Osazení osvětlení společných prostor LED svítidly. Instalace nového rozvodu domácích telefonů včetně telefonů a rezervních trubkovodů. Zachování stávajících rozvodů STA, ST a UPC. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ. Provedení hlavního ochranného pospojení. Dodání výchozí elektro revize.

2017/9-11,  Praha 4 - Kamýk, Mařatkova 915/8

2017/9-11, Praha 4 - Kamýk, Mařatkova 915/8

Rekonstrukce hlavního domovního vedení bytového domu s 36 byty, včetně instalace a přepojení nových přívodů do bytů. Výměna elektroměrových rozvaděčů, osazení nových, typu PEJ. Projednání souvisejících náležitostí s PRE distribuce. Osazení osvětlení společných prostor LED svítidly s integrovaným HF senzorem pohybu. Instalace nového slaboproudého rozvodu domácích telefonů včetně tabla a telefonů. Zvonkový panel pro domovní telefony v provedení video kamera a příprava kabeláže pro video do bytů. Zachování rozvodů STA, ST a UPC. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ. Provedení hlavního ochranného pospojení. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2017/8-9, Praha 4 - Krč, Murgašova 1272/7

2017/8-9, Praha 4 - Krč, Murgašova 1272/7

Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně nových přívodů do bytů a jejich napojení. Výměna elektroměrových rozvaděčů, Osazení osvětlení společných prostor novými svítidly s integrovaným HF senzorem pohybu, osvětlení komůrek a suterénu. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně tabla, instalace nových audio telefonů do každého bytu. Zachování stávajících rozvodů STA, UPC a ST. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ. Provedení hlavního ochranného pospojení. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2017/6-7, Praha 7 - Holešovice, Pplk. Sochora 426

2017/6-7, Praha 7 - Holešovice, Pplk. Sochora 426

Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) a celkové instalace ve společných prostorách památkově chráněného bytového domu. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů včetně nového přívodu HDV. Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s integrovaným senzorem pohybu. Instalování nových rozvodů STA, ST a domovních telefonů včetně tabla, instalace nových telefonů do každého bytu. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla, včetně vyhotovení výchozí revize nové elektroinstalace.

2016/9-10, Praha 4 - Krč, V Štíhlách 1254

2016/9-10, Praha 4 - Krč, V Štíhlách 1254

Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně nových přívodů do bytů. Výměna elektroměrových rozvaděčů. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s integrovaným senzorem pohybu, komůrek na patrech a osvětlení prostor v suterénu. Instalace nového slaboproudého rozvodu domácích telefonů. Úpravy a zachování slaboproudých rozvodů – ST, STA, UPC. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ. Provedení hlavního ochranného pospojení. Utěsnění patrových prostupů nehořlavými přepážkami proti šíření ohně v rozvaděčích.

2016/8-9, Praha 4 - Krč, Hurbanova 1187

2016/8-9, Praha 4 - Krč, Hurbanova 1187

Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně nových přívodů do bytů a montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů PEJ2. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s integrovaným senzorem pohybu a osvětlení prostor v technické části domu. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla, nových digitálních domovních telefonů. Zachování slaboproudých rozvodů – ST, STA, UPC. Provedení hlavního ochranného pospojení. Utěsnění patrových prostupů nehořlavými přepážkami proti šíření ohně v RE.