Rekonstrukce HDV

2019/8-11, Praha 4 – Chodov, Malenická 1789-91

2019/8-11, Praha 4 – Chodov, Malenická 1789-91

Bytové domy s 69 byty a společnými prostorami. Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení včetně montáže nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu RPE s osazením pro 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového hlavního domovního vedení elektroměrovými rozvaděči (vodiči CYA) a utěsnění patrových prostupů. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY, ukončené v bytové rozvodnici. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly a pohybovým senzorem. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Montáž bezdrátového ovládání centrální vzduchotechniky v bytech. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla, instalace nových telefonů do každého bytu. Zednické začištění a opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla a výchozí elektro revize. Zajištění a vyřízení veškeré administrativy spojené s PRE a.s..

2019/12-2020/3, Praha 10 - Hostivař, Horolezecká 891 – 894

2019/12-2020/3, Praha 10 - Hostivař, Horolezecká 891 – 894

Rekonstrukce v bytových domech se 63 byty a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně HDV. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ PEJ vodiči CYA, vč. utěsnění patrových prostupů na trase HDV. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY. Přepojení stávajících přívodních kabelů k bytovým rozvodnicím. Zakrytí kabelových tras na chodbě u bytů sádrokartonovou konstrukcí. Rozvaděč režie domu RSP vložený do horní části elektroměrového rozvaděče RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s mikrovlnným senzorem pohybu jen ve vstupech. Instalace nového zvonkového tabla včetně rozvodů a domovních telefonů FERMAX. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle PD a instalace rezerv pro budoucí rozvody rozvaděči RE. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2019/6, Kralupy nad Vltavou, 28. Října 238/8

2019/6, Kralupy nad Vltavou, 28. Října 238/8

Výměna elektroměrových rozvaděčů včetně protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typu BL RPE. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu, který je součástí elektroměrového rozvaděče RE1. Provedení hlavního ochranného pospojení. Přepojení původní instalace sklepních prostor v 1.PP a osvětlení chodeb na nový rozvaděč režie v RE1. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a telefonů v bytech za dveřmi. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na ČEZ a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce.

2019/8-12, Praha 10 – Hostivař, Na Groši 1156 – 1159

2019/8-12, Praha 10 – Hostivař, Na Groši 1156 – 1159

Bytové domy s 56 byty a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně protažení nového HDV vodiči CYA elektroměrovými rozvaděči typ PEJ. Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Zakrytí kabelových tras na chodbě u bytů sádrokartonovou konstrukcí. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE vložený do horní části elektroměrového rozvaděče RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalace nového zvonkového tabla včetně rozvodů a domovních telefonů FERMAX. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle PD a instalace rezerv pro budoucí rozvody rozvaděči RE. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2019/6-7, Praha 4 - Krč, Murgašova1273

2019/6-7, Praha 4 - Krč, Murgašova1273

Bytový dům s 23 byty a společnými prostorami. Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení včetně montáže nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu PEJ s přípravou na 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení vodičů CYA nového HDV elektroměrovými rozvaděči. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s pohybovým senzorem. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla, instalace nových telefonů audio do každého bytu. Instalování nového elektromechanického samo zamykacího zámku BERA s ovládáním z bytů. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2024/2-4, Praha 10 - Vršovice, Oblouková 1066/4

2024/2-4, Praha 10 - Vršovice, Oblouková 1066/4

Bytový dům s 25 byty. Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu. Výměna elektroměrových rozvaděčů včetně hlavního domovního vedení (HDV) a přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně potřebné instalace. Nová instalace domovních telefonů a zvonků, včetně nového tlačítkového tabla FERMAX. Nové slaboproudé rozvody a překládka s napojením stávajících rozvodů. Rezervní trubkovody pro budoucí IT media nebo rezervy. Dokončovací stavební práce, SDK podhledy a kastlíky. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Vyřízení admin. agendy na PRE a.s., dodání výchozí revizní zprávy a dokumentace k provedení díla.        

2018/11-2019/5,  Praha 10 - Hostivař, Hornoměcholupská 946-951

2018/11-2019/5, Praha 10 - Hostivař, Hornoměcholupská 946-951

Bytové domy s 90 byty, společnými a nebytovými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu RPE s přípravou na 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči vodiči CYA. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osvětlení schodiště novými svítidly ovládané senzory pohybu. Nový rozvaděč režie domu. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle CN se zachováním původních dom. Telefonů a tabla. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2019/3-6, Praha 6 - Řepy, Nevanova 1063-1068

2019/3-6, Praha 6 - Řepy, Nevanova 1063-1068

Výměna osvětlení a elektroinstalace společných prostor bytového domu v šesti vchodech. Montáž nových LED svítidel 9W Modus, montáž tlačítek ovládání pro sepnutí osvětlení časovými spínači. Dodání UPS pro zálohování vybraných svítidel v čase 1 hodina při výpadku proudu. Nové osvětlení prostor v suterénu chodeb a u sklípků svítidly s LED žárovkou, spínáno vypínači s rozvody v trubkách. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2019/4-7, Praha 10 - Hostivař, Sáňkařská 907-909

2019/4-7, Praha 10 - Hostivař, Sáňkařská 907-909

Bytové domy s 54 byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů vč. protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ NER s protipožární úpravou EW30DP1. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s pohybovým senzorem. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů s připojením na stávající zvonkové tablo a zachování stávajících domovních telefonů. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle CN. Zakrytování plynoměrů konstrukcí ze sádrokartonu a osazení plynoměrovými uzávěry (dveřmi). Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.